Turniej

Drodzy Zawodnicy!

X Mistrzostwa Piłki Nożnej Branży Kolejowej

o Puchar Przechodni Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

zostały zaplanowane na 17-19 czerwca 2021 r.
na Stadionie „Zawisza” w Bydgoszczy